Poruszanie się z prędkością administracyjnie dozwoloną nie zwalnia kierowcy od odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Obowiązkiem kierowcy jest zachowanie prędkości bezpiecznej. Nie zawsze zaś prędkość dopuszczalna jest prędkością bezpieczną.

Kierowca jest obowiązany dostosować prędkość jazdy do warunków drogowych, tj. natężenia ruchu, widoczności, stanu nawierzchni, a także własnych umiejętności i aktualnego samopoczucia.

W postanowieniu z dnia 27 czerwca 2003 r. (sygn. akt: III KK 156/03) Sąd Najwyższy sformułował kryterium oceny prędkości bezpiecznej:

O prędkości bezpiecznej można mówić także tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą.

Jak widać wymagania w stosunku do kierowcy są bardzo wysokie. Ma on bowiem obowiązek przewidzieć możliwość pojawienia się przeszkody (np. rowerzysty jadącego poboczem) i pozostawić sobie czas na uniknięcie wypadku.